หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษี
เลือกรับหนังสือพิมพ์ฉบับจริงได้
จัดส่งตามรอบของบริษัท
มีค่าบริการเพิ่มเติม

หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษี
สามารถลงประกาศง่ายๆด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง
ผ่านแบบฟอร์มของบริษัทหรือกำหนดเอง
บริหารเวลาได้เอง

หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษี
ได้รับอนุญาตถูกต้องเลขทะเบียน
สสช 41/2564
ISSN 2774-065X

หนังสือพิมพ์ล่าสุด

นโยบายด้านราคา

      ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 กรอบ ราคา 1 เครดิต (ไม่ต้องติ๊กตัวเลือกเพิ่มเติม)      

      ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 กรอบต่อ 1 หน้า A4 ตัดเพิ่ม 1 เครดิต (ปกติ 1 หน้า A4 มี 4 กรอบ)

      รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริงที่ลงประกาศ ตัดเพิ่ม 4 เครดิต (จัดส่งตามรอบของบริษัท)

      ตัดรอบการโอนเงินและแจ้งสลิป 17.00 น. ของทุกวัน

หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน สามารถลงประกาศได้หรือไม่

      หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีได้จดแจ้งการพิมพ์อย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตเลขที่ สสช 41/2564 ISSN 2774-065X

ทำไมขนาดของหนังสือพิมพ์เป็น A4

      บริษัทได้ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันเป็นแผ่น ดังนั้นขนาด A4 จึงใช้ได้ นอกจากนี้สะดวกและง่ายต่อการเก็บรักษา

กรอบลักษณะของหนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีเป็นอย่างไร

      1 แผ่น A4 จะลงประกาศ 4 กรอบ ดังนั้นกรอบลงประกาศจะมีขนาด 1/4 ของ A4 และจัดพิมพ์ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

การค้นหาประกาศ

      หากลงแบบ Excel หรือกรอกข้อมูลให้ใช้ ctrl+f เพื่อค้นหาชื่อบริษัท แต่หากลงด้วย JPG/PDF/WORD ไม่สามารถค้นหาได้ หากต้องการให้แอดมินค้นหาให้กรณาติดต่อช่วง 20.00

ต้องการลงประกาศ 1 กรอบ ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ได้หรือไม่

      กรณีลูกค้าต้องการลงประกาศ 1 กรอบต่อ 1 หน้า A4 (จากปกติ 4 กรอบต่อ 1 หน้า A4) สามารถทำได้โดยติ๊กที่หัวข้อ "ต้องการลงประกาศ 1 กรอบต่อ 1 หน้า A4" ในหน้าลงประกาศ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

มีหนังสือพิมพ์ฉบับจริงจัดส่งให้หรือไม่

      กรณีลูกค้าต้องการหนังสือพิมพ์ฉบับจริงเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถทำได้โดยติ๊กที่หัวข้อ "รับหนังสือพิมพ์ฉบับลงประกาศในหน้าลงประกาศ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ปริ้นจากกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

หนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หมายถึงอะไร 

      หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยหนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีจัดส่งไปทั่วประเทศไทยให้กับลูกค้าที่ต้องการหนังสือพิมพ์ฉบับจริง และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศดาวน์โหลดและเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศ

ปัจจุบันยังคงต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมหรือไม่

      ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 พ.ศ. 2551 ยังคงบังคับให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งถ้าบริษัทไม่ได้ลงประกาศจะมีความผิด เช่นในการชำระบัญชีถ้าไม่มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์จะมีโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท

สามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องใดได้บ้าง

      ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกเรื่อง เช่น ปิดงบการเงินประจำปี เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เลิกบริษัท ชำระบัญชี จ่ายเงินปันผล เป็นต้น

นโยบายการรักษาความลับ

      ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

      ลูกค้าที่เติมเครดิตสำหรับลงประกาศหนังสือพิมพ์ไปแล้ว เมื่อใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

      กรุณาเช็คประกาศของท่านก่อนกดยืนยันเนื่องจากไม่สามารถคืนเครดิตให้ได้

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)